Yoshika Katou (Yuka Okada/Kamen Rider 555)

Yoshika Katou (Yuka Okada/Kamen Rider 555)